ביטוח בריאות

תושבי ישראלים מבוטחים באמצעות חוק ביטוח בריאות ממלכתי שמטרתו להעניק לכל תושב טיפול רפואי בעת הצורך. כל תושב בוחר בקופת חולים ונרשם בה ועליו לשלם דמי בריאות למוסד לביטוח לאומי. ביטוח בריאות ממלכתי מעניק סל שירותי בריאות בסיסיים. כאשר מעוניינים במענה ושירותי בריאות רחבים יש לרכוש שב"ן דרך קופות החולים או ביטוח בריאות פרטי.