עמוד הבית » תקנון האתר

תקנון אתר Health Insur

השימוש באתר

השימוש באתר Health Insur מותנה בהסכמת המשתמש לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר או במידע שבו מהווה את הסכמתך לתנאים אלה.

זכויות קניין רוחני

זכויות הקניין הרוחני בכל המידע המצוי באתר ובדפים שבו הינן של בעלי האתר או ספקי מידע אחרים (בהתאם להרשאה). אינך רשאי/ת להעתיק, לפרסם, להפיץ או להשתמש במידע למטרות מסחריות, בתמורה או שלא בתמורה, ללא אישור מפורש מראש.

אחריות

Health Insur מציעה מידע פיננסי וכלכלי ועושה מאמצים לספק מידע מדויק ועדכני. עם זאת, ייתכן ויחולו ליקויים או טעויות במידע ו/או בדרך העברתו. Health Insur, בעלי האתר, מפעיליו, מנהליו ועובדיו אינם אחראים לנכונות המידע, אמינותו, שלמותו, עדכניותו, למידת הדיוק שבו, או לליקוי או טעות כלשהם שחלו בדרך הצגתו או העברתו.

Health Insur לא ישא באחריות כלשהי (חוזית, נזיקית או אחרת) למידע, ו/או להתאמתו לצרכיך, ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם לך או לצד ג’ כלשהו בגין ו/או בקשר עם המידע ו/או השימוש בו. השימוש במידע הוא באחריותך הבלעדית.

ייעוץ והשקעות

המידע באתר מוגש כפי שהוא (AS-IS) ואין לראות בו המלצה או ייעוץ להשקעה או לפעולה כלשהי. האתר אינו מספק שירותי ייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה – 1995.

פרטיות

לצורך קבלת השירותים המוצעים באתר, ייתכן שתידרש למסור מידע אישי כגון שם, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים. מסירת המידע היא וולונטרית, אך ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים המוצעים באתר. הנתונים יישמרו במאגר המידע של האתר ויועברו לגורמים רלוונטיים לצרכים שיווקיים, כולל פנייה באמצעות דואר אלקטרוני, פקס, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר.

תקשורת

הזנת הנתונים במסגרת האתר מהווה אישורך לקבלת דברי פרסום בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח–2008 (חוק "הספאם"). אישורך מהווה הסכמה לקבלת דברי דואר מקצועיים, מסחריים או פרסומיים מאתר Health Insur.

סמכות שיפוט

סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לשימוש באתר ולמידע הנכלל בו תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב. על השימוש באתר יחולו הוראות הדין החל במדינת ישראל בלבד.

אישור התנאים

השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאים המפורטים לעיל ומודעותך לכך שאחריות האתר, בעלי האתר, מפעיליו וכל מי מטעמם כפופה לתנאים אלה.

מעוניינים בהוזלת ביטוח?

השאירו פרטים ואני אחזור אליכם בהקדם